Ürünlerimiz

LF Serisi FRP Tanklı

Ürün Özellikleri :
MULTI-MEDIA (KUM) FİLTRELERİ
Multi-Media filtrelerinin ana görevi, kendisinden sonra uygulanacak arıtım elemanlarını tortudan korur. Tortu filtreleri tamamen doğadan esinlenerek bulunmuş ve geliştirilmiştir. Toprak katmanlarından süzülerek yeraltına ulaşan suların bulanıklık ve tortu içeriği yönünden yüzey sularına göre daha temiz olduğu görülmüş ve sular toprak katmanlarında filtre edinmeye başlanmıştır. Günümüzdeki multi-media filtrelerde 5-6 katmanlı kum filtrelere , antrasit yada kuartz minerali kullanımına kadar geliştirilmiştir. Tortu filtresi gereksinimi su analizine ve fiziksel görünümüne bağlıdır. Su analizlerinde AKM (Askıda Katı Madde), Bulanıklık ve Renk gibi parametreler gerekliliği gösterirken fiziksel görünümde tortu filtresi ihtiyacını belirleyebilir.

Ürün Açıklaması :
KUM FİLTRELERİ
1. Açık Kum Filtreleri
a. Hızlı Kum Filtreleri (Su Geçiş Hızı = 5-10 mt/saat)
b. Yavaş Kum Filtreleri(Su Geçiş Hızı = 0,4 mt/saat)
2. Basınçlı Kum Filtreleri (Su Geçiş Hızı = 10-20 mt/saat)

Tam Otomatik Tortu Filtresi, dizayn edilirken su kirliliği, geçiş hızı ve debi gözönüne alınarak, filtre tank çapı belirlenip, valf sistemi ve difüzör sistemi seçilir. Gerekli su debisi ve basıncı, mineral miktarı yüksekliği (borda yüksekliği) gözönüne alınmalıdır. Saatlik debiler yükseldiğinde pnömatik sistemler alternatif oluşturmaktadır. Sistemler için kullanılan mineral tanklarının yapısı ise karbon çelik, paslanmaz çelik, polyglass, FRP, Kompozit v.b. olmaktadır. Karbon çelik tanklarda; epoxy boya, astar boya veya ebonit kaplama kullanılmaktadır. (İsteğe bağlı daldırma galvaniz kullanılabilir.) Ters yıkama otomasyonu ise tercihe bağlı olarak ; zaman kontrollü, basınç kontrollü yada hacim kontrollü olarak sistem geri yıkama zamanlarını belirlemekte ve ayarlanan sürelere göre yıkama işlemini gerçekleştirmektedir. Nominal akıç debisi; eldeki yatak kesit alanına bağlıdır ve genellikle metrekare başına yatak kesitinde saatte 12 m3?ü aşmayacak bir nominal değerde olmalı ve filtre derinliği min. 76 cm olmalıdır.

Antrasit Minerali Teknik Özellikleri :
Kimyasal Bileşim = Karbon %90
Kül %3
Uçucu Bileşikler %6
Su %1
Yoğunluk Bulk Density 700 kg/m³
Appidensity 1400 kg/m³
Boşluk %5

Hamsu yukarıdan aşağıya doğru MULTI-MEDIA malzemeden geçerken suda bulunan askıda katı maddeler, kuartz ve antrasitin elektrostatik özelliği ile mutl-media?da tutulur.

Bulanık sularda ANTRASİT mutlaka kullanılmalıdır.
Kum filtreleri tandem veya isteğe bağlı olarak paralel çalıştırılabilir.
Küçük ve orta çaplı sanayi tesisleri 1-12 m³/h 1-1 ½ bağlantı çaplarına sahiptir.
Orta ve büyük çaplı sanayi tesisleri 5-150 m³/h 2-6 bağlantı çaplarına sahiptir.
3 e kadar valfler ABS veya Bronz,
3 ten 6 e kadar sistemlerde diyafram valfler döküm çelik veya PVC kullanılır.