Ürünlerimiz

L8 Serisi (150-750m³/gün)

Ürün Özellikleri :
ÇALIŞMA ŞEKLİ:
Ters ozmoz teknolojisi, bilinen en hassas filtrasyon teknolojisidir. Normal ozmoz işleminde, yarı geçirgen bir zar ile ayrılmış olan iyon konsantrasyonu düşük olan sıvı fazından, iyon konsantrasyonu yüksek sıvı fazına su molekülleri transferi gerçekleşir. Tabiatta, ağaç ve bitkilerin, topraktan su emişi de bu şekilde gerçekleşir. Ters ozmoz işleminde ise, yoğun su fazına, ozmotik basınçtan daha yüksek basınç uygulanması ile, su moleküllerinin daha yoğun olan fazdan daha az yoğun olan sıvı fazına transferi sağlanır. Membran yüzeyinin sürekli olarak temiz ve tıkanmadan kalmasını sağlayan ise, membran elementi içinde gerçekleşen çapraz akış işlemidir. Çapraz akış sayesinde, bir kısım sıvı (ürün suyu) membrandan geçerken, bir kısım sıvı (yoğun su) membran yüzeyine paralel hareket ederek, safsızlıkların membrana yapışmasını engeller.

Ters ozmoz işlemi esnasında, basınca ihtiyaç duyulur ve bu basınç bir pompa vasıtası ile sağlanır. Ters ozmoz ünitenin içereceği membran sayısı, membran tipi, uygulanacak basınç, geri kazanım oranı gibi bilgiler, ancak ham su karakterinin çok iyi analiz edilmesi ile elde edilebilir.

Ürün Açıklaması :
UYGULAMA ALANLARI (kısmi)
Endüstriyel proses suyu hazırlama
Meyve suyu üretim
İşlenmiş içme suyu üretimi
Kazan besi suyu temini
İyon değiştirici deiyonize sistem besi suyu üretimi